doksan ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Seksen dokuzdan sonra gelen sayının adı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu sayıyı gösteren 90 ve XC rakamlarının adı

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Dokuz kere on, seksen dokuzdan bir artık


Hecelenişi / Hecelemesi;
dok-san