doküman ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belge. "(bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. , vesika)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca document


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-kü-man