dogmatik felsefe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eleştirmeciliğin ve kuşkuculuğun tersine olarak her türlü inkâr ve kuşkunun üstünde tutulan birtakım ilkeleri benimseyen felsefe

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dog-ma-tik fel-se-fe