dogmalaştırılabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dogmalaştırılma ihtimali bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dog-ma-laş-tı-rı-la-bil-mek