dogma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Yunanca

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapılan sav, nas, inak

Özelliği / Tipi / Türü; "felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
dog-ma