do anahtarı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Portedeki notaların ince do aralığında olacağını gösteren işaret

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,müzik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do a-nah-ta-rı