doğuruvermek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ansızın doğurmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kolayca doğurmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ğu-ru-ver-mek