ne demek?

Doğurtabilmek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

do-ğur-ta-bil-me