doğurgu ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ortaya çıkan sonuç

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "Hatalı eylemlerinin doğurguları ile yüzleşmeli."


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ğur-gu