doğum kontrolü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğumların sınırlandırılması veya istemeyerek gebe kalmanın önlenmesi için uygulanan yöntemlerin bütünü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,tıp"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ğum kont-ro-lü