doğu noktası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Güneş diski merkezinin 21 Mart'ta ve 23 Eylül'de ufukta doğduğu nokta.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, gök bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ğu nok-ta-sı