doğu kayını ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğu bölgelerinde yetişen bir tür kayın ağacı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ğu ka-yı-nı