doğuştancılık ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir canlı türünün yapısal ve görevsel gelişiminde yaşantı, öğrenme vb. edinilmiş faktörlere değil, kalıtımla ilgili olanlara ağırlık ve öncelik veren görüş, fıtriye, nativizm

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ruh bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ğuş-tan-cı-lık