doğrusal denklem ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birinci dereceden iki veya daha çok değişkenli denklem

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,matematik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
doğ-ru-sal denk-lem