doğrusal ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir doğru ile ilgili olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir doğruyu izleyen

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı doğruya ait olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, matematik"

İlişkili birleşik kelimeler; "doğrusal denklem"

Hecelenişi / Hecelemesi;
doğ-ru-sal