doğruluk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğru ve dürüst olma durumu, doğru olana yakışır davranış, dürüstlük, adalet

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Düşüncenin gerçekle uyuşması, yargı ve önermelerin gerçeğe uygun olması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
doğ-ru-luk