doğrultabilmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğrultma ihtimali veya imkânı bulunmak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğrultmaya gücü yetmek


Hecelenişi / Hecelemesi;
doğ-rul-ta-bil-mek