doğrulmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eğik veya eğri bir şey, düz bir duruma gelmek

Özelliği / Tipi / Türü; "nesnesiz"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Oturan veya yatan bir kimse toparlanmak, dik bir duruma gelmek

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yönelmek

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Yeniden güçlenmek, kalkınmak

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
doğ-rul-mak