doğrulama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğrulamak işi, teyit, tasdik, konfirmasyon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir varsayımın doğruluğunu denetlemek için deney ve mantıksal tanıtlama yoluyla yapılan işlemlerin bütünü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
doğ-ru-la-ma