doğrudan doğruya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dolaysız, araçsız, aracısız, araya başka bir şey girmeden, resen

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
doğ-ru-dan doğ-ru-ya