doğruculuk ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğrucu olma durumu, harbicilik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir insanın söz ve hareketleriyle düşünüşünün, kanaat ve inançlarının uyuşması

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"


Hecelenişi / Hecelemesi;
doğ-ru-cu-luk