doğru orantılı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Birbirine bağlı olan ve biri arttığında öteki de artan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,matematik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
doğ-ru o-ran-tı-lı