doğrama ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğramak işi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yapının kapı, pencere, dolap, raf vb. ağaç, metal veya plastik bölmeleri

Özelliği / Tipi / Türü; "mimarlık"


Hecelenişi / Hecelemesi;
doğ-ra-ma