ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğrama sonucu ortaya çıkan parça

Tipi / Türü;

isim ağızlardan

Hecelenişi / Hecelemesi;

doğ-ram