doğmadık çocuğa don biçilmez ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`ele geçeceği, ortaya çıkacağı daha belli olmayan şey için önceden hazırlık yapmak doğru değildir` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
doğ-ma-dık ço-cu-ğa don bi-çil-mez