doğma büyüme ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Doğduğundan beri

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, (birleşik kelime)"

Örnek / Cümle; "Doğma büyüme Ankaralıyız biz."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Başlangıçtan beri

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
doğ-ma bü-yü-me