ne demek?

Doğal olma durumu; tabiilik, tabiiyet (I), natürellik

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Onu kökenindeki doğallıktan uzaklaştıran etkenlerden sıyırmalı."

Hecelenişi / Hecelemesi;

do-ğal-lık