ne demek?

elbette, beklenildiği gibi, işin gereği olarak

Kullanımı;

"Doğal olarak kendisinin de o bir adımdan daha çok yaklaşmasına izin vermiyordu."

Hecelenişi / Hecelemesi;

do-ğal ola-rak