doğal gaz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yer kabuğunun içinde bulunan, yakıt olarak önem sıralamasında ham petrolden sonra ikinci sırayı alan ve petrolün bir cinsi olan yanıcı gaz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Hidrokarbon biriken alanlarda açılan kuyulardan elde edilen, esas itibarıyla metan gazı ile az miktarda propan, bütan vb. daha ağır moleküllü hidrokarbon gazları ve eser miktarda su buharı, hidrojen, karbondioksit ve azot karışımı gaz

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Konutlarda ve iş yerlerinde ısınma, üretim ve enerji amacıyla belli bir merkezden kontrollü olarak bir şebeke sistemiyle dağıtılan yanıcı gaz

İlişkili birleşik kelimeler; "doğal gaz sayacı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ğal gaz