doğal coğrafya ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Fiziki coğrafya. "(Yeryüzünün dışında insan ve öteki varlıklar üzerine etki yapan doğal olayların doğuşunu, oluşumunu ve sonuçlarını inceleyen coğrafya bilimi)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ğal coğ-raf-ya