doğa bilimci ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tabiatın çeşitli özellikleri üzerinde çalışan, araştırma yapan, tabiatçı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ğa bi-lim-ci