doğaötesi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların sebeplerini ve temellerini araştıran felsefe, fizikötesi, metafizik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Akıl ve sezgiyle elde edilen ilk ilkeleri veya mutlak bilgiyi konu alan felsefe, fizikötesi, metafizik

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bu felsefeyle ilgili olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ğa-öte-si