doğaçlama tiyatro ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Önceden yazılmış metne dayanmayan, taslağı önceden kararlaştırılmış olan halk tiyatrosu, tuluat tiyatrosu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ğaç-la-ma ti-yat-ro