doğaç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sözü birdenbire, düşünmeden, içine doğduğu gibi söyleme, irtical

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ğaç