doğa ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi, tabiat, natür

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

Örnek / Cümle; "İnsan faktörü olmasa doğa kendini yeniler."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan eliyle büyük değişikliğe uğramamış, doğal yapısını koruyan çevre, tabiat.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir kimsenin eğilimlerinin, içgüdülerinin hepsi, huy.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "doğa bilgisi" "doğa bilimleri" "doğa dışı" "doğaötesi" "doğa yürüyüşü" "ölüdoğa" "doğasever" "doğaüstü" "doğa yasası"

Hecelenişi / Hecelemesi;
do-ğa