dizyem ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sıcaklıkölçerde santigradın onda biri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca dixième


Hecelenişi / Hecelemesi;
diz-yem