dizmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bazı nesneleri iplik, tel vb.ne geçirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e,-i"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yan yana veya üst üste sıralamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Harfleri yan yana getirerek yazı düzenlemek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Düzenlemek, hazırlamak

Özelliği / Tipi / Türü; "-e, -i"


Hecelenişi / Hecelemesi;
diz-mek