dizlemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dize kadar batmak

Özelliği / Tipi / Türü; "-i,halk ağzında"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dizini kullanarak bastırmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
diz-le-mek