dizim dizim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Peş peşe dizilmiş, düzüm düzüm

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat, (birleşik kelime)"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Dizilmiş olarak, dizi dizi

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf, halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-zim di-zim