ne demek?

Dizilemek işi

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

di-zi-le-me