dizi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir iplik veya tel üzerine dizilmiş inci, boncuk vb.nin oluşturduğu bütün, sıra

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Herhangi bir bakımdan bir bütün oluşturan şeylerin tümü, seri

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Yan yana, art arda veya zaman sırasına göre sıralanmış birbiriyle ilişkili nesne veya olayların oluşturduğu bütün sıra

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Aynı söz dizimsel bağlam içinde birbirinin yerini alabilecek olan ve güçlü bir karşıtlık bağlantısı kuran ögelerin oluşturduğu bütün, paradigma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, dil bilgisi"

5. Anlamı (eş anlamlısı):

Değerleri artarak veya eksilerek art arda gelen terimler takımı.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, matematik"

6. Anlamı (eş anlamlısı):

Dizi film.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, televizyon, sinema"

7. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir oktavın içinde sıralanan sekiz sesin bütünü.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, müzik"

8. Anlamı (eş anlamlısı):

Saf durumundaki bir kıtada, birbiri arkasında duran erler.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, askerlik"

İlişkili birleşik kelimeler; "dizi dizi" "dizi eylem" "dizi film" "dizi pusulası" "aritmetik dizi" "beyaz dizi" "bir dizi" "geometrik dizi" "pembe dizi" "değerler dizisi" "orman dizisi" "televizyon dizisi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
di-zi