diz kapağı kemiği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dizin önünde bulunan, kapak biçiminde oynar kemik, diz ağırşağı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,anatomi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
diz ka-pa-ğı ke-mi-ği