dizüstü ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bilgisayarın her türlü donanımı ile küçültülerek taşınabilir duruma getirilmiş biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

İlişkili birleşik kelimeler; "dizüstü bilgisayar"

Hecelenişi / Hecelemesi;
di-züs-tü