diyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sağlığı korumak, düzeltmek veya kilo vermek amacıyla uygulanan beslenme düzeni, perhiz, rejim.

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca diète

Örnek / Cümle; "Yalnız diyet ile olmaz, yürüyüş de yapmalısın."

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İslam hukukuna göre, öldürme ve yaralamalarda suçlunun ödemek zorunda olduğu para veya mal, kan pahası, kan parası, kefaret

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,din bilgisi,Arapça diyet"


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-yet