diyatome ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Silisli sert kabukları olan ve fosilleri, kalın yer katmanları oluşturan bir algler familyası

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca diatomées


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-ya-to-me
diyatome