diyapozitif ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Saydam. "(Sayısal ortamda hazırlanmış, yansıtım aygıtında kullanılmaya özgü pozitif görüntü)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca diapositive


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-ya-po-zi-tif
diyapozitif