diyalektolojik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Lehçe bilimsel

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,dil bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca dialectologique


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-ya-lek-to-lo-jik