diyalekt ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Lehçe. "(Bir dilin tarihsel, bölgesel ve siyasal sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca dialecte


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-ya-lekt