diyakronik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Art zamanlı. "(evrim açısından ele alınan süre içinde birbirini izleyen)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca diachronique


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-yak-ro-nik