diyakroni ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Art zamanlılık. "(Değişik zaman ve evrim açısından incelenen dil olaylarının özelliği)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca diachronie


Hecelenişi / Hecelemesi;
di-yak-ro-ni